Partners

COORDINATOR

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID

Belgium

Lees verder

VIVES is een hogeschool in West-Vlaanderen die tal van bachelor- en graduaatopleidingen aanbiedt. Bij VIVES werken ongeveer 1.500 docenten voor bijna 17.000 studenten. Daarnaast zijn ongeveer 200 onderzoekers werkzaam in verschillende expertisecentra (EC). Dit project wordt uitgedragen binnen het EC Social Innovation die praktijkgerichte onderzoeksprojecten opzet waarin mens en maatschappij centraal staan. Eerdere projecten gericht op vergelijkbare onderwerpen binnen dit EC zijn het project AMIF – ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs (2017-2018) en de Interreg Sociale Integratie van Vluchtelingen door zelfwerkzaamheid en Onderwijs (SIREE) die beide co-creatiesessies met migranten/vluchtelingenouders omvatten.

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”

Italy

Lees verder

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” is een non-profit vereniging gevestigd in Palermo, Italië, ontstaan uit de ervaring van het sociale en educatieve werk van Danilo Dolci en zijn medewerkers, begonnen in Oost-Sicilië in 1952. Het Centrum kwam voort uit de behoefte om de lokale gemeenschappen een realiteit te bieden die zich inzet om de lokale problemen praktisch op te lossen, door een creatieve ruimte te ontwikkelen waarin bewustwording en bottom-up planning worden gestimuleerd en de weg wordt vrijgemaakt voor een echte verandering. Vanaf het begin heeft het Centrum zich vooral gericht op geweldloze opvoedingspraktijken en communicatie en op de creatieve ontwikkeling van het lokale grondgebied.

Momenteel werkt het Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” in de onderwijssector, waarbij jongeren en volwassenen betrokken zijn, voornamelijk via projecten op onderwijsgebied die worden uitgevoerd in samenwerking met scholen, universiteiten, instellingen, verenigingen en maatschappelijke groeperingen op lokaal en internationaal niveau.

COMPASS

BERATUNG, BEGLEITUNG UND TRAINING GEMEINNÜTZIGE GMBH

Austria

Lees verder

COMPASS is een particuliere onderneming zonder winstoogmerk die zich inzet voor kansarme groepen die in economische, sociale en culturele moeilijkheden verkeren. Een aantal van hun programma’s zijn gericht op het bevorderen van multiculturele en inclusieve samenlevingen met als doel de professionele en sociale integratie en inclusie van migranten en vluchtelingen te bevorderen. Hun hoofddoel is het ondersteunen van de educatieve en professionele empowerment van kansarme groepen als springplank voor het voeden van hun gevoel van verbondenheid, sociaal netwerk en onafhankelijkheid. Daarom streven zij naar een sterke samenwerking met lokale belanghebbenden bij de implementatie van innovatieve instrumenten en benaderingen om de obstakels waarmee kansarme groepen worden geconfronteerd aan te pakken, en met beleidsmakers die streven naar langetermijneffecten en permanente oplossingen voor de huidige uitdagingen. Onze programma’s bestrijken indicatief de volgende gebieden:

 • Onderwijs- en beroepskeuzebegeleiding
 • Taalopleiding voor mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond
 • Opleiding alfabetisering
 • Meertalige begeleiding voor onderwijs en loopbaanbegeleiding voor vluchtelingen en migranten
 • Mediawerkplaats voor jonge migranten (workshops radio, film, fotografie & creatief schrijven)

  IZOBRAZEVALNI CENTER GEOSS D.O.O.

  Slovenia

  Lees verder
     Onderwijscentrum Geoss Ltd. (IC Geoss), Litija, Slovenië heeft 60 jaar ervaring op het gebied van onderwijs en regionale ontwikkeling in de gemeente Litija en in de regio Midden-Slovenië.

   IC Geoss biedt een uitgebreide reeks onderwijsprogramma’s aan: 11 programma’s voor secundair beroepsonderwijs en 6 programma’s voor tertiair onderwijs, alsook talrijke programma’s voor niet-formeel onderwijs. De afgelopen jaren is steeds meer aandacht besteed aan diverse projecten die een leven lang leren ontwikkelen en stimuleren bij verschillende doelgroepen en aan de uitvoering van de sociale en digitale agenda, regionale ontwikkeling en territoriale samenwerking.

   KMOP, EDUCATION AND INNOVATION HUB

   Greece

   Lees verder

   KMOP (1977) is een van de oudste maatschappelijke organisaties in Griekenland, met uitgebreide ervaring in directe sociale dienstverlening en uitvoering van sociale initiatieven. In de afgelopen jaren heeft het een internationale aanwezigheid opgebouwd (momenteel actief in 7 landen) en zet het zich in voor een positieve sociale impact door middel van onderzoek en innovatieve initiatieven die kritieke sociale kwesties aanpakken, het publieke debat informeren en het beleid helpen vormgeven, zowel nationaal als internationaal.

   Haar missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van effectief sociaal beleid en om programma’s te leiden die het individuele welzijn bevorderen, ongelijkheid verminderen, kwetsbaarheid wegnemen en inclusieve en duurzame sociale groei stimuleren.

   OCMW – MENEN

   Belgium

   Lees verder

   Het OCMW is een lokale openbare instelling in België die sociale diensten verleent om elke burger een menswaardig bestaan te garanderen.
   De maatschappelijk werkers van het OCMW onderzoeken welke hulp het meest geschikt is gezien de persoonlijke of familiale omstandigheden, en bieden de gepaste middelen aan om aan de noden van de mensen tegemoet te komen.
   Er zijn 30 maatschappelijk werkers werkzaam op verschillende gebieden, zoals: schuldbemiddeling,
   activering, leefbaar loon, kinderarmoede, juridische dienst, crisisopvang, intake dienst enzovoort.

   Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, ETS

   Italy

   Lees verder

   Het “Centro Internazionale delle Culture Ubuntu ETS Onlus is een organisatie die in 2006 is opgericht in het historische centrum van Palermo. De vereniging werkt op sociaal-educatief gebied, met als doel de opvang en integratie van immigrantengemeenschappen in de lokale context aan te moedigen, de opvoeding van kinderen en jongeren te bevorderen met betrokkenheid van hun families, alle vormen van discriminatie te bestrijden en intercultureel onderwijs en sociale integratie te bevorderen.