Middelen

EEN TRANSNATIONAAL VERSLAG

met a) de behoeften en belemmeringen vanuit het gezichtspunt van migranten/vluchtelingenouders, onderwijzend personeel en andere deskundigen; b) nationaal, regionaal en lokaal beleid, praktijken en initiatieven inzake de integratie van migranten/vluchtelingenouders op school; c) de beste praktijken die op lokaal en internationaal niveau op onderwijsgebied zijn vastgesteld met betrekking tot de betrokkenheid van ouders met een migrantenachtergrond bij de vroege kinderjaren en de lagere school in de deelnemende landen.

Available in:

ENDEELITNLSL

Available in:

ENDEELITNLSL

National reports

AustriaBelgiumGreeceItalySlovenia

INTERACTIEVE WORKSHOPS

8 workshops voor elk aangesloten land, waardoor ouders van migranten/vluchtelingen mondiger worden en de taal van het gastland, digitale vaardigheden en de kennis van het onderwijssysteem van de school verbeteren.

Also available in:

DE  ELEN  IT  SL

EEN METHODOLOGISCHE HANDLEIDING

over de in de workshops uitgevoerde activiteiten en de tijdens de uitvoering verzamelde goede praktijken, zodat deze activiteiten op lange termijn kunnen worden herhaald.

EEN COMMUNITY OF PRACTICE

een online platform met materiaal, middelen en beste praktijken die tijdens het project zijn verzameld. Een virtuele ruimte die het gecreëerde netwerk van sociale en onderwijsprofessionals in staat zal stellen zijn expertise te versterken, waarbij inspiratie wordt geput uit de implementatie in elke betrokken lokale gemeenschap.

Newsletters 1

Available in ENDEELITNLSL

Newsletters 2

Available in ENDEELITNLSL

Newsletters 3

Available in ENDEELITNLSL