Partnerji

KOORDINATOR

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID

Belgija

Preberi več

VIVES je univerzitetna šola v Zahodni Flandriji, ki ponuja številne dodiplomske in podiplomske študije. VIVES zaposluje približno 1.500 učiteljev za skoraj 17.000 študentov. Poleg tega je v več strokovnih centrih zaposlenih približno 200 raziskovalcev. Ta projekt je nastal na pobudo strokovnega centra za Socialne inovacije, ki vzpostavlja praktično usmerjene raziskovalne projekte, osredotočene na ljudi in družbo. Prejšnja projekta, ki sta se osredotočala na podobne teme v okviru omenjenega strokovnega centra sta AMIF – projekt vključevanja staršev v vrtčevsko izobraževanje (2017-2018) in Interreg Socialna integracija beguncev preko samozaposlovanja in izobraževanja (SIREE), ki sta vključevala soustvarjalna srečanja s starši migranti/begunci.

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”

Italija

Preberi več

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” je neprofitno združenje s sedežem v Palermu v Italiji, ki se je rodilo iz izkušenj socialnega in izobraževalnega dela Danila Dolcija in njegovih sodelavcev leta 1952 na vzhodni Siciliji. Center je nastal iz potrebe, da bi lokalnim skupnostim ponudil realnost, ki bi bila zavezana praktičnemu reševanju lokalnih problemov in razvil ustvarjalni prostor v katerem bi spodbujal ozaveščenost in načrtovanje od spodaj navzgor ter tako tlakoval pot resničnim spremembam. Že od začetka so bile v središču pozornosti centra prakse nenasilnega izobraževanja in komunikacije ter ustvarjalni razvoj lokalnega ozemlja.

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” trenutno deluje v izobraževalnem sektorju, vključuje mlade in odrasle, predvsem s projekti na izobraževalnem področju, ki se izvajajo v sodelovanju s šolami, univerzami, ustanovami, združenji in družbenimi skupinami na lokalni in mednarodni ravni.

COMPASS

BERATUNG, BEGLEITUNG UND TRAINING GEMEINNÜTZIGE GMBH

Avstrija

Preberi več

COMPASS je neprofitno zasebno podjetje, ki si prizadeva podpirati prikrajšane skupine, ki se soočajo z gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi težavami. Številni njihovi programi se osredotočajo na spodbujanje večkulturnih in vključujočih družb, katerih cilj je spodbujati poklicno in socialno vključevanje ter vključevanje migrantov in beguncev. Njihov glavni cilj je podpirati izobraževalno in poklicno opolnomočenje prikrajšanih skupin kot izhodišče za krepitev njihovega občutka pripadnosti, socialne mreže in neodvisnosti. Tako si prizadevajo vzpostaviti tesno sodelovanje z lokalnimi deležniki pri izvajanju inovativnih orodij in pristopov za odpravljanje ovir s katerimi se soočajo prikrajšane skupine, pa tudi z oblikovalci politik, katerih cilj je doseči dolgoročni učinek in trajne rešitve za stalne izzive. Njihovi programi okvirno pokrivajo naslednja področja:

 • Izobraževalno in poklicno svetovanje
 • Jezikovno usposabljanje za osebe z imigrantskim in begunskim ozadjem
 • Usposabljanje za pismenost
 • Večjezično svetovanje za izobraževanje in poklicno svetovanje za begunce in migrante
 • Medijska delovna postaja za mlade migrante (delavnice na področju radia, filma, fotografije in kreativnega pisanja)

  IZOBRAZEVALNI CENTER GEOSS D.O.O.

  Slovenia

  Preberi več

  Izobraževalni center Geoss d.o.o. (IC Geoss), Litija, Slovenija ima 60-letne izkušnje na področju izobraževanja in regionalnega razvoja v občini Litija in širše v osrednjeslovenski regiji.

  IC Geoss ponuja celovito paleto izobraževalnih programov: vključuje 11 programov srednjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 6 programov višješolskega izobraževanja ter številne programe neformalnega izobraževanja. V zadnjih letih vse več pozornosti namenjajo različnim projektom, ki razvijajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje med različnimi ciljnimi skupinami ter implementaciji socialne in digitalne agende, regionalnemu razvoju in teritorialnemu sodelovanju.

   KMOP, EDUCATION AND INNOVATION HUB

   Grčija

   Preberi več

   KMOP (1977) je ena najstarejših organizacij civilne družbe v Grčiji, ki ima bogate izkušnje z neposrednim zagotavljanjem socialnih storitev in izvajanjem socialnih pobud. V zadnjih letih je vzpostavila mednarodno prisotnost (trenutno deluje v sedmih državah) in se posveča pozitivnemu družbenemu vplivu z raziskavami in inovativnimi pobudami, ki obravnavajo kritična družbena vprašanja, obveščajo javno razpravo in pomagajo oblikovati politiko na nacionalni in mednarodni ravni.

   Poslanstvo organizacije je prispevati k učinkovitemu oblikovanju socialne politike in voditi učinkovite programe, ki spodbujajo blaginjo posameznikov, zmanjšujejo neenakosti, odpravljajo ranljivosti ter spodbujajo vključujočo in trajnostno družbeno rast.

   OCMW – MENEN

   Belgija

   Preberi več

   OCMW je lokalni javni organ v Belgiji, ki zagotavlja socialne storitve za dostojno življenje vseh državljanov.

   Socialni delavci v OCMW preučijo katera pomoč je najprimernejša glede na osebne ali družinske okoliščine in ponudijo ustrezna sredstva za zadovoljitev potreb ljudi.

   30 socialnih delavcev deluje na različnih področjih kot na primer: posredovanje pri reševanju dolgov, aktivacija, življenjska plača, revščina otrok, pravna služba, služba za krizno pomoč, služba za sprejem.

   Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, ETS

   Italija

   Preberi več

   “Centro Internazionale delle Culture Ubuntu ETS Onlus” je organizacija ustanovljena leta 2006 v zgodovinskem središču Palerma. Združenje deluje na socialno-izobraževalnem področju in si prizadeva spodbujati sprejem in vključevanje priseljenskih skupnosti v lokalno okolje, spodbujati izobraževanje otrok in mladih ob sodelovanju njihovih družin, se boriti proti vsem oblikam diskriminacije ter spodbujati medkulturno izobraževanje in socialno vključenost.