Projekt je namenjen staršem priseljenih oz. begunskih otrok ter učiteljem osnovnih šol in vzgojiteljem predšolskih otrok. Eden od glavnih ciljev projekta je vzpostaviti boljšo komunikacijo med starši in učitelji, da bi priseljenim otrokom učinkoviteje pomagali pri šolanju.  

TRAJANJE PROJEKTA

01/10/2022 – 30/09/2024

Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ – Partnerstvo za sodelovanje v izobraževanju odraslih.

CILJI

Opolnomočenje

Opolnomočenje staršev priseljenih oz. begunskih otrok z organizacijo izobraževalnih delavnic, ki jim pomagajo izboljšati jezik države gostiteljice, digitalne spretnosti ter poznavanje šole in izobraževalnega sistema.

Krepitev

Krepitev kompetenc staršev priseljenih oz. begunskih otrok za nudenje podpore svojim otrokom pri učenju.

Izboljšati

Izboljšati odnose in interakcije med starši in učitelji z izboljšanjem strokovnega znanja šolskega osebja in njihovih kulturno občutljivih kompetenc.

VIRI

Mednarodno poročilo

Interaktivne delavnice

Metodološki priročnik

Skupnosti praks

Preberi več

Starši priseljenih oz. begunskih otrok

Starši priseljenih oz. begunskih otrok: ki se zaradi jezikovnih in kulturnih razlik težko vključijo v lokalno skupnost vendar si želijo pridobiti koristna orodja za spoznavanje šolskega sistema države gostiteljice in nudenje podpore svojim otrokom na njihovi šolski poti.

Pedagoški delavci

Ki se vsakodnevno srečujejo s kulturnimi in komunikacijskimi težavami s starši, ki prihajajo iz drugih držav in zato želijo izboljšati svoje medkulturne spretnosti.

Posredno otroci staršev migrantov

Koristi projekta bodo deležni medgeneracijskega učinka, saj se bodo izboljšali njihovi učni dosežki in dobro počutje v šoli.

Domači starši

Domači starši, ki se lahko soočajo z ovirami in izzivi pri komunikaciji s šolo zaradi socialno-ekonomskega položaja, telesnega in duševnega zdravja, pomanjkanja digitalnih spretnosti itd.

Socialni delavci in delavci v skupnosti

Pridobili bodo novo znanje o izboljšanju šol v smislu sodelovalnih in vključujočih didaktičnih metodologij.