Εταιροι

COORDINATOR

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID

Belgium

Διαβάστε περισσότερα

Το VIVES είναι ένα πανεπιστημιακό κολλέγιο στη Δυτική Φλάνδρα, το οποίο προσφέρει πολυάριθμα πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Το VIVES απασχολεί περίπου 1.500 καθηγητές για σχεδόν 17.000 φοιτητές. Επιπλέον, περίπου 200 ερευνητές απασχολούνται σε διάφορα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης (ΚΕ). Το έργο αυτό ξεκίνησε από το ΚΕ Κοινωνικής Καινοτομίας, το οποίο δημιουργεί ερευνητικά έργα με πρακτικό προσανατολισμό που εστιάζουν στον άνθρωπο και την κοινωνία. Προηγούμενα έργα που επικεντρώνονται σε παρόμοια θέματα στο πλαίσιο αυτού του ΚΕ είναι το έργο AMIF – γονική συμμετοχή στην εκπαίδευση σε νηπιαγωγεία (2017-2018) και το έργο «Interreg Social Integration of Refugees through self-Employment and Education (SIREE)», τα οποία και τα δύο περιλάμβαναν συνεδρίες συνδημιουργίας με μετανάστες/πρόσφυγες γονείς.

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”

Italy

Διαβάστε περισσότερα

Το Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα το Παλέρμο της Ιταλίας, που γεννήθηκε από την εμπειρία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου του Danilo Dolci και των συνεργατών του, που ξεκίνησε στην Ανατολική Σικελία το 1952. Το Κέντρο προήλθε από την ανάγκη να προσφερθεί στις τοπικές κοινότητες μια πραγματικότητα δεσμευμένη να επιλύσει πρακτικά τα τοπικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έναν δημιουργικό χώρο στον οποίο θα προωθείται η ευαισθητοποίηση και ο σχεδιασμός από κάτω προς τα πάνω, ανοίγοντας το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή. Από την αρχή, η κύρια εστίαση του Κέντρου ήταν οι πρακτικές μη βίαιης εκπαίδευσης και επικοινωνίας, καθώς και η δημιουργική ανάπτυξη της τοπικής επικράτειας. Επί του παρόντος, το Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό τομέα, με τη συμμετοχή νέων και ενηλίκων, κυρίως μέσω προγραμμάτων στον εκπαιδευτικό χώρο που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

COMPASS

BERATUNG, BEGLEITUNG UND TRAINING GEMEINNÜTZIGE GMBH

Austria

Διαβάστε περισσότερα

Η COMPASS είναι μια μη κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία με στόχο την υποστήριξη μειονεκτουσών ομάδων που αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυσχέρειες. Ορισμένα από τα προγράμματά της επικεντρώνονται στην προώθηση πολυπολιτισμικών / χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο την προώθηση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων. Κύριος στόχος τους είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης των μειονεκτουσών ομάδων ως εφαλτήριο για την καλλιέργεια της αίσθησης του ανήκειν, του κοινωνικού δικτύου και της ανεξαρτησίας τους. Έτσι, προσπαθούν να οικοδομήσουν ισχυρές συνεργασίες με τοπικούς φορείς για την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτούσες ομάδες, καθώς και με φορείς χάραξης πολιτικής με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμου αντίκτυπου και μόνιμων λύσεων για τις τρέχουσες προκλήσεις. Τα προγράμματά μας καλύπτουν ενδεικτικά τους ακόλουθους τομείς:

 • Εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική
 • Γλωσσική κατάρτιση για άτομα με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο
 • Εκπαίδευση στον αλφαβητισμό
 • Πολυγλωσσική καθοδήγηση για την εκπαίδευση και την επαγγελματική συμβουλευτική για πρόσφυγες και μετανάστες
 • Σταθμός εργασίας στα μέσα ενημέρωσης για νέους μετανάστες (εργαστήρια ραδιοφώνου, κινηματογράφου, φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής)

  IZOBRAZEVALNI CENTER GEOSS D.O.O.

  Slovenia

  Διαβάστε περισσότερα
     To εκπαιδευτικό κέντρο Geoss Ltd. (IC Geoss), Litija, Σλοβενία έχει 60 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης στο Δήμο Litija και ευρύτερα στην περιοχή της Κεντρικής Σλοβενίας.

   Το IC Geoss προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 11 προγράμματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και 6 προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πολυάριθμα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί αυξανόμενη προσοχή σε διάφορα έργα που αναπτύσσουν και ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση μεταξύ διαφορετικών ομάδων-στόχων και στην υλοποίηση της κοινωνικής και ψηφιακής ατζέντας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της εδαφικής συνεργασίας.

   KMOP, EDUCATION AND INNOVATION HUB

   Greece

   Διαβάστε περισσότερα

   Το ΚΜΟΠ (1977), είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στην άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία (σήμερα δραστηριοποιείται σε 7 χώρες) και είναι αφοσιωμένο στην επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω έρευνας και καινοτόμων πρωτοβουλιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, ενημερώνουν το δημόσιο διάλογο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

   Αποστολή του είναι να συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και να ηγείται προγραμμάτων που προάγουν την ατομική ευημερία, μειώνουν τις ανισότητες, εξαλείφουν τις ευπάθειες και προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη και βιωσιμότητα χωρίς αποκλεισμούς.

   OCMW – MENEN

   Belgium

   Διαβάστε περισσότερα

   Ο OCMW είναι ένας τοπικός δημόσιος οργανισμός στο Βέλγιο που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες για να εγγυηθεί μια αξιοπρεπή διαβίωση για κάθε πολίτη.

   Οι κοινωνικοί λειτουργοί του OCMW διερευνούν ποια βοήθεια είναι η καταλληλότερη δεδομένης της προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης και προσφέρουν τα κατάλληλα μέσα για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων.

   Υπάρχουν 30 κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε διάφορους τομείς όπως: διαμεσολάβηση για χρέη, ενεργοποίηση, βιοτικό επίπεδο, παιδική φτώχεια, νομική υπηρεσία, υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων, υπηρεσία υποδοχής κ.ο.κ.

   Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, ETS

   Italy

   Διαβάστε περισσότερα

   Ο Centro Internazionale delle Culture Ubuntu ETS Onlus είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο. Ο σύλλογος δραστηριοποιείται στον κοινωνικοεκπαιδευτικό τομέα, με στόχο την ενθάρρυνση της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστευτικών κοινοτήτων στο τοπικό πλαίσιο, την προώθηση της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων με τη συμμετοχή των οικογενειών τους, την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.