Πόροι

ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που θα περιέχει α) τις ανάγκες και τα εμπόδια από την πλευρά των μεταναστών/προσφύγων γονέων, του διδακτικού προσωπικού και άλλων εμπειρογνωμόνων, β) τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές, πρακτικές και πρωτοβουλίες για τη σχολική ένταξη των μεταναστών/προσφύγων γονέων, γ) τις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν στον εκπαιδευτικό τομέα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην πρώιμη παιδική ηλικία και το δημοτικό σχολείο στις συμμετέχουσες χώρες.

Available in:

ENDEELITNLSL

Available in:

ENDEELITNLSL

National reports

AustriaBelgiumGreeceItalySlovenia

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

8 εργαστήρια για κάθε χώρα μέλος, μέσω των οποίων οι μετανάστες/πρόσφυγες γονείς θα ενδυναμωθούν και θα βελτιώσουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τις ψηφιακές δεξιότητες και τη γνώση τους πάνω στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα.

ΈΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια και τις καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, ώστε να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή αυτών των δραστηριοτήτων μακροπρόθεσμα.

ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (COP)

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιέχει υλικό, πόρους και βέλτιστες πρακτικές που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Ένας διαδικτυακός χώρος που θα επιτρέψει στο δίκτυο κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευτικών (που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου) να ενισχύσει την τεχνογνωσία του, αντλώντας έμπνευση από την εφαρμογή σε κάθε τοπική κοινωνία που συμμετέχει στο έργο.

Newsletters 1

Available in ENDEELITNLSL

Newsletters 2

Available in ENDEELITNLSL

Newsletters 3

Available in ENDEELITNLSL